Edge Profiles

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA9

Single Arris

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA10

Double Arris

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA13

Mitred Arris

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA3

Laminated Double Arris

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA11

Single Radius

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA12

Double Radius

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA14

Mitred Radius

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA2

Laminated Double Radius

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA19

Rolled

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA7

Dupont

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA17

Ogee

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA20

Laminated Ogee Bullnose

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA15

Half Bullnose

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA16

Full Bullnose

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA4

Laminated Half Bullnose

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA5

Laminated Full Bullnose

P41793 Artisan Stone Edge Profiles FA6

Demi Bullnose

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA1 Sharknose Standard

Sharknose Standard

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA4 Inverted Sharknose

Inverted Sharknose

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA3 Sharknose Square

Sharknose Square

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA2 Laminated Sharknose Square

Laminated Sharknose Square

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA5 Chiseled Raw

Chiseled Raw

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA6 Laminated Chiseled Raw

Laminated Chiseled Raw

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA7 Chiseled Brushed

Chiseled & Brushed

P47845 Artisan Stone Edge Profiles FA 8 Laminated Chiseled Brushed

Laminated Chiseled & Brushed